Meer nadruk op informeren arts na opstellen levenstestament

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Het is belangrijk dat ook de arts op de hoogte is van de medische wensen die vastgelegd zijn in een levenstestament. Daarom heeft de Patiëntenfederatie samen met de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie (KNB) twee documenten ontwikkeld waarin informatie voor de cliënt én de huisarts staan.

In een eerste document worden cliënten erop gewezen dat het belangrijk is dat zij hun medische wensen duidelijk met hun dokter bespreken. Cliënten krijgen het document mee van hun notaris nadat zij medische wensen in hun levenstestament hebben vastgelegd.

Ook adviseren de Patiëntenfederatie en de KNB om vertegenwoordigers en overige naasten op de hoogte te stellen van de wilsverklaring. De cliënt krijgt in het document tips over wat zij het beste precies met hun dokter kunnen delen en informatie over de manier waarop zij dit moeten doen. Ook staan er punten in omtrent een eventuele euthanasiewens waar de cliënt over ka...