Opvallende uitspraak over de herplaatsingsverplichting van werkgevers

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De kantonrechter oordeelt dat herplaatsing in het kader van verval van functie moet worden beschouwd als een eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst. Nu geen eenzijdig wijzigingsbeding is overeengekomen, moet op basis van de Stoof/Mammoet-criteria worden beoordeeld of de aangeboden functie...