De verhouding tussen de Brussel IIbis-verordening en het Haags Kinderbeschermingsverdrag

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De rechterlijke instanties van een lidstaat zijn op grond van de Brussel IIbis-verordening bevoegd om te oordelen over een geding inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid indien het kind zijn gewone verblijfplaats in die lidstaat heeft op het tijdstip van het aanhangig maken van het geding....