Het niet gebruiken van een omgevings-/milieuvergunning

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Wordt er bij het bevoegd gezag een verzoek tot intrekking van een vergunning ingediend omdat er enkele jaren geen handelingen zijn verricht waar de vergunning voor bedoeld was? Deze uitspraak biedt een aantal tips voor de praktijk.