Rechtsbijstand aan onder sancties gestelde Russische cliënten toegestaan

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Henrichs trekt zijn conclusies op basis van de stellingname van het ministerie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) in deze zaken. “Inmiddels kan ik melden dat mij twee gevallen bekend zijn waarin (uit naam van BHOS) is aangegeven dat in die concrete gevallen de rechtsbijstand aan een gesanc­tioneerde partij niet onder de EU-sanctie­verordeningen valt”, schrijft de deken in een ‘Nader bericht over sancties tegen de Russische Federatie en daaraan gelieerde partijen’ op de site van de Amsterdamse Orde van Advocaten....