Wet bescherming klokkenluiders: status en belangrijkste wijzigingen

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Werkgevers met meer dan 50 werknemers dienen te beschikken over een interne meldregeling (klokkenluidersregeling) in geval van vermoeden van misstanden. Hoewel de Wet Huis voor Klokkenluiders al de nodige bescherming biedt aan klokkenluiders, verplicht de Europese Klokkenluidersrichtlijn tot het...