Jurisprudentieanalyse: hoger beroep bij het Centraal Tuchtcollege Gezondheidszorg 2011 - 2021

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Met een verlaging van 53% van de
maatregelen en een verhoging van slechts 3% nemen zorgverleners een relatief klein risico door in beroep te
gaan tegen een opgelegde tuchtmaatregel. De kans op succes daarentegen is juist groot.
Er zijn meerdere verklaringen voor het succes van zorgverleners bij...