Jurist Bezwaar en Beroep bij de Ministeries van EZK en LNV te Den Haag

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De directie Wetgeving en Juridische Zaken is een stafdirectie die de bewindslieden en de beleidsonderdelen van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ondersteunt op juridisch-bestuurlijk gebied. Jij gaat aan de slag bij de afdeling...