Juristen bij de Ministeries van EZK en LNV te Den Haag

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Je juridische kennis inzetten binnen actuele, betekenisvolle thema’s die onze hele maatschappij raken? Bijvoorbeeld binnen de transities op het gebied van klimaat, natuur en stikstof, circulaire landbouw en digitalisering? Het kan als jurist bij de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) ...