Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over de open communicatie vanuit de Extra Beveiligde Inrichting EBI.

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Minister Weerwind (Rechtsbecherming) stelt de beantwoording uit van de Kamervragen over de open communicatie vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI). Het Tweede Kamerlid Sneller (D66) had de vragen gesteld.