Persoonsgegevens bewaren ter verdediging tegen een rechtsvordering

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De Raad van State heeft een uitspraak gedaan over de reikwijdte van het recht op gegevensuitwisseling en de uitzonderingen daarop. De vraag was of een gemeente verplicht was (persoons)gegevens van betrokkene te verwijderen, terwijl die juist een gerechtelijke procedure tegen de gemeente aanhangig...