Antwoorden Kamervragen over de noodzaak tot het wettelijk verankeren van zaakstoedeling in de rechtspraak

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'De regeling van toedeling van zaken aan rechters'. Het Tweede Kamerlid Van Nispen (SP) had de vragen gesteld.