Coördinerend Jurist bij de Ministeries van EZK en LNV te Den Haag

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Bijdragen aan actuele thema’s en transities die onze hele maatschappij raken. Zoals de stikstofaanpak, circulaire landbouw, digitalisering, het duurzaam verdienvermogen van Nederland en goed functionerende markten. Binnen drie van onze afdelingen hebben we ruimte voor nieuw talent. Jij stuurt een ...