Relativiteitsvereiste staat handhavingsverzoek niet in de weg

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

In deze zaak speelt vanuit bestuursrechtelijk oogpunt de vraag of het relativiteitsvereiste aan een handhavingsverzoek in de weg staat. De Afdeling oordeelt dat de gemeente onvoldoende heeft gemotiveerd waarom zij een handhavingsverzoek op die grond heeft afgewezen.