Verblijf als familielid van een minderjarige EU-burger is niet tijdelijk van aard

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Het verblijf op grond van artikel 20 Verdrag betreffende de werking van de EU (VWEU) als familielid van een minderjarige EU-burger valt binnen de werkingssfeer van de richtlijn langdurig ingezetenen omdat dit verblijf niet tijdelijk van aard is. Als dat verblijf vijf jaar heeft geduurd, kan de ...