Eerste Woo-uitspraak

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De eerste uitspraak die ziet op een besluit op grond van de Wet open overheid (Woo) is een feit. Verzoeker wilde o.a. een niet-bestaand verslag van een commissie bezwaarschriften van een gemeente ontvangen. De rechtbank merkt op dat iets dat er niet is, niet hoeft te worden verstrekt. Dat was het...