Een felicitatie is nog geen mondelinge overeenkomst

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Een partij die een recreatiecomplex wil verkopen, feliciteerde de enige bieder. Is daarmee een mondelinge overeenkomst tot stand gekomen? Volgens de rechtbank Den Haag is daar meer voor nodig.