Johan Osinga directeur-generaal Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied bij LNV

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Ir. J.M. (Johan) Osinga wordt directeur-generaal Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 oktober 2022.