Krijgt het Kinderrechtenverdrag meer invloed in het bestuursrecht?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

In deze uitspraak verbindt de bestuursrechter belangrijke gevolgen aan het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK). Opmerkelijk is dat de rechter in dat kader de kinderen betrekt in een bestuursrechtelijke beroepsprocedure. Wat zijn de gevolgen voor de bestuursrechtelijke...