Ondernemer kiest voor één distributeur: moest OR om advies gevraagd worden?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Een productiebedrijf besluit alleen nog gebruik te maken van één specifieke distributeur. Van alle andere distributeurs wordt afscheid genomen. Heeft de ondernemingsraad hier een adviesrecht over?