Beëdiging moet over, zaken niet

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

In juli liet Hof Den Bosch weten dat 16 raadsheren opnieuw zijn beëdigd omdat was gebleken dat deze raadsheren(-plaatsvervangers) in belasting- en strafrechtzaken niet op de juiste manier waren beëdigd. Dit was voor de procureur-generaal (PG) van de Hoge Raad aanleiding om cassatie in het belang der wet in te stellen om op korte termijn duidelijkheid te krijgen over de mogelijke gevolgen van het gebruik van de onjuiste tekst bij de beëdigingen.

PG Bleichrodt heeft nu geconcludeerd dat de onjuiste beëdiging niet hoeft te leiden tot vernietiging van de uitspraken in de zaken die deze raadsheren (mee) hebben behandeld en beslist. Het niet woordelijk volgen van de in de wet bedoelde eedformule brengt volgens de PG niet mee dat de betrokken raadsheren(-plaatsvervangers) niet kunnen worden aangemerkt als een rechterlijk ambtenaar met rechtspraak belast. Daarom kan ook niet worden gezegd dat hun beslissingen niet met het wette...