Jurist Zee & Delta bij Rijkswaterstaat te Rijswijk

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Ons beheergebied omvat de provincie Zeeland, de Deltawateren, de Noordzee en de territoriale wateren van de Caribisch Nederlandse BES-eilanden. Jij toetst én adviseert onder meer op het gebied van vergunningverlening, verkeersbesluiten, handhaving en beheer- en onderhoudstaken; je behandelt...