Uitvoering horizontale accijnsrichtlijn vertraagd: Douane werkt aan een oplossing

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De Europese 'Horizontale accijnsrichtlijn 2020' gaat over regels voor alle accijnsgoederen en zorgt ook voor automatisering van de accijnsregistratie van het vervoer binnen Europa. De vernieuwing en uitbreiding van het Nederlandse deel van het bestaande geautomatiseerde registratiesysteem EMCS lukt niet voor de afgesproken einddatum 13 februari 2023.