Voorkeursbeleid in het arbeidsrecht; wat is het en wat zijn de vereisten? 

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Steeds meer werkgevers voeren een diversiteitsbeleid om te zorgen dat bepaalde groepen in de samenleving (meer) worden vertegenwoordigd in hun organisaties. Het voeren van een voorkeursbeleid kan helpen om dat doel te bereiken. Wat houdt een voorkeursbeleid in en wat zijn de vereisten? 

Verbod op discriminatie 

Op grond van art. 1 Grondwet worden allen die zich in Nederland bevinden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is verboden. Het gelijkheidsbeginsel in het arbeidsrecht is in een aantal andere wetten uitgewerkt, zoals in de Algemene wet gelijke behandeling, Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd...