Miljoenen extra voor verbetering koopkracht Caribisch Nederland

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Het kabinet stelt in 2023 € 16 miljoen beschikbaar voor een verbetering van de koopkracht voor inwoners van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. In 2024 wordt vervolgens een extra € 12 miljoen beschikbaar gesteld en vanaf 2025 jaarlijks € 4 miljoen. Het geld is onderdeel van de brede maatregelen die worden genomen om de koopkracht in Nederland te verbeteren.