Alle Kamerstukken vanaf Prinsjesdag voorzien van beslisnota’s

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Vanaf 20 september 2022 stuurt het kabinet bij álle Kamerstukken de onderliggende departementale nota’s (beslisnota’s) mee. Deze nieuwe werkwijze was sinds 1 juli 2021 al van toepassing op kamerstukken over beleid en wetgeving. Met het openbaar maken van beslisnota’s wil het kabinet de Kamer op een toegankelijke manier inzicht geven in de afwegingen van ministers bij hun besluitvorming. En zo het parlement in staat stellen zijn controlerende en medewetgevende taken goed uit te voeren.