Benoeming voorzitter van het Kapittel voor de Civiele Orden

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Mevrouw drs. A.Th.B. (Ank) Bijleveld wordt de nieuwe voorzitter van het Kapittel voor de Civiele Orden. De Rijksministerraad heeft op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten haar voor te dragen voor benoeming. De benoeming gaat in op 1 maart 2023.