Paulianeus

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Dit arrest van Hof Den Haag bevestigt eerdere jurisprudentie van de Hoge Raad en vormt een illustratie hoe in lagere rechtspraak wordt omgegaan met de door de Hoge Raad vastgestelde criteria voor de actio Pauliana.