Benoeming directeur-generaal Migratie bij Justitie en Veiligheid

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Mr. drs. A.W.H. (Annet) Bertram wordt directeur-generaal Migratie bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat uiterlijk 1 januari 2023 in.