Een stap naar digitalisering van het strafprocesrecht – in de verkeerde richting?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Een interessant arrest in het kader van de digitalisering van het strafprocesrecht. Een veroordeelde wilde in cassatie gaan tegen zijn vonnis. Hij koos daarvoor de gangbare, getrapte weg en machtigde zijn advocaat, die op zijn beurt een griffiemedewerker machtigde. Die volmacht moet schriftelijk...