Aansprakelijkheid na wanbeleid

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

In deze bijdrage wordt de waarde van het enquêtedossier in een
opvolgende aansprakelijkheidsprocedure onderzocht. Het onderzoek in de enquêteprocedure en beschikkingen van de Ondernemingskamer kunnen gestalte geven aan de bewijsaandraagplicht van de enquêteverzoeker
die ook als eiser optreedt in ...