Hof van Justitie geeft uitsluitsel over toetsing vreemdelingenbewaring; dwingt bestuursrechter tot ambtshalve toetsing

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De Afdeling bestuursrechtspraak wilde van het Hof van Justitie weten of Europese regels de rechter verplichten om uit zichzelf te toetsen of aan alle voorwaarden voor vreemdelingenbewaring is voldaan, ook als de vreemdeling deze voorwaarden zelf niet aan de orde stelt. Hoewel de Nederlandse wet...