Kan een pandhouder op aandelen invloed uitoefenen op het bestuur van zijn pandgever?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De voorzieningenrechter wijst in deze zaak een verzoek tot machtiging van een pandhouder van aandelen toe om een AvA bijeen te roepen. De pandhouder van de aandelen wilde het stemrecht en de daaraan verbonden vergaderrechten over deze aandelen kunnen uitoefenen.