EHRM: Geen schending nemo-teneturbeginsel in fiscale boeteprocedure

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Eind 2015 is in deze fiscale boeteprocedure bij het EHRM geklaagd over schending van
het in artikel 6 EVRM vervatte nemo-teneturbeginsel, ook wel geduid als verbod op zelfincriminatie.
Bijna 7 jaar later heeft het EHRM arrest gewezen en geeft daarin een overzicht van de
bestaande jurisprudentie...