Gedrag werknemer volstrekt ontoelaatbaar en onbegrijpelijk

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Hoewel in de rechtspraak steeds meer waarde wordt gehecht aan het voeren van beleid op het gebied van grensoverschrijdend gedrag, lijkt het hebben van dergelijk beleid niet altijd noodzakelijk. Een rol daarbij speelt of het voor de werknemer duidelijk had moeten zijn dat bepaalde gedragingen...