Hoge Raad oordeelt over criteria voor btw-aftrek conform werkelijk gebruik

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Is voor het mogen bepalen van de omvang van de aftrek van omzetbelasting op basis van het gebruik van aangekochte goederen en diensten (pro rata naar werkelijk gebruik) voldoende dat de toepassing van die methode tot een nauwkeuriger resultaat leidt dan de berekening naar rato van de met ...