Aanbiedingsbrief memorie van antwoord wetsvoorstel modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Minister Bruins Slot (BZK) stuurt de Eerste Kamer de memorie van antwoord over het voorstel van wet tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht in verband met de herziening van afdeling 2.3 van die wet (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer).