De Peeters q.q./Gatzen-vordering in verhouding tot de faillissementspauliana

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

In deze bijdrage
wordt vanuit de historische context van het Peeters q.q./Gatzen-arrest geanalyseerd waarom de curator
in dat geval behoefte had aan een actie uit onrechtmatige daad, terwijl het om een pauliana-situatie
ging. In het verlengde daarvan wordt antwoord gegeven op de vervolgvraag of...