Privacyrecht op zoek naar meer houvast

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De Uitvoeringswet AVG (UAVG)
blijkt nauwelijks van toegevoegde waarde voor het
gegevensbeschermingsrecht. Op de wijze
waarop de boetebevoegdheid wordt toegepast is kritiek. En de meldplicht datalekken leidt niet tot toezicht op niet-melders, waardoor niet-naleving van
de meldplicht een...