Wat is 'relevant bewijsmateriaal' bij privaatrechtelijke handhaving van het mededingingsrecht?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Het begrip ‘relevant bewijsmateriaal’ uit de EU-richtlijn privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht heeft ook betrekking op bewijsmateriaal dat de partij tot wie een verzoek tot het verlenen van toegang tot bewijsmateriaal is gericht, ex novo zou moeten vervaardigen door informatie,...