Achtergrond: artikelsgewijze behandeling was lange tijd gewoon

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

DEN HAAG (PDC) - Het besluit van de Tweede Kamer om bij het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen artikelsgewijze behandeling te laten plaatsvinden, is in die zin bijzonder omdat dit lang niet meer voorkwam. Oorspronkelijk was dit echter de normale gang van zaken bij wetgeving, zeker als het complexere voorstellen betrof.