Advocaten en notarissen draaien op voor hogere kosten Europees anti-witwasbeleid

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De Europese anti-witwasautoriteit zal deels gefinancierd worden door ‘meldingsplichtige entiteiten’. Hieronder vallen notarissen en advocaten. Ook krijgen deze entiteiten te maken met zwaardere administratieve lasten.

Er bestaat momenteel nog geen internationale toezichthouder op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Die verantwoordelijkheid ligt nog bij de nationale deken. Daar moet binnenkort echter verandering in komen met de instelling van Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT)-toezichthouders.

Een daarvan, die op de instelling van een AML Authority toeziet, heeft gevolgen voor de Nederlandse advocatuur, zo meldt Mr.. De kosten van deze autoriteit wordt grotendeels gefinancier...