Gemeentejurist bij de Gemeente Zoetermeer

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Publiek- en privaatrechtelijke samenwerkingen, Woo-verzoeken, de rechtspositie van onze politieke ambtsdragers, subsidies, mandaat, verkiezingencontracten en aanbestedingen. Aan bijna alles wat we bij gemeente Zoetermeer doen, kleven juridische aspecten. Soms dertien in een dozijn, soms uitermate...