TK brief Transitieplan Landelijke Eenheid

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Aanbiedingsbrief aan de Kamer van de minister van Justitie en Veiligheid van het Korpstransitieplan voor de Landelijke eenheid. Bijgevoegd is tevens het advies van de monitoringscommissie Schneiders over het transitieplan. Ingegaan wordt op het transitieplan en de uitvoering van de transitie, mede op basis van het advies van de monitoringscommissie Schneiders. Daarnaast wordt er specifieke aandacht besteed aan het team Werken Onder Dekmantel (WOD).