Maakt het uit hoe wederpartij bekend raakte met algemene voorwaarden?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De Hoge Raad beperkt met dit arrest de wettelijke bevoegdheid tot vernietiging van algemene voorwaarden. Dat sluit niet aan bij de tekst van de wet. Toch past die verruiming van ‘de bekendheidsuitzondering’ wel bij het wettelijke stelsel. Zo regelt art. 6:235 lid 3 BW dat een wederpartij ook geen...