Recht op inzage in door verzekeraar gevormd schadedossier?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De reikwijdte van het begrip persoonsgegevens bepaalt welke gegevens verzekeraars op grond van het inzagerecht aan betrokkenen moeten verstrekken. Volgens het Hof van Justitie moet het begrip 'persoonsgegevens' ruim worden uitgelegd.
De rechtspraak in Nederland heeft het inzagerecht met...