Welke factoren spelen een rol bij de omvang van schadevergoedingen op grond van de AVG?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

In deze bijdrage wordt het juridisch kader uiteengezet ten aanzien van het vorderen van een schadevergoeding onder de AVG, waarna jurisprudentie wordt behandeld waarin tussen 2018 en 2022 een schadevergoeding op grond van de AVG werd toegekend.