EK Voorstel van wet houdende regels over het voortduren van de werking van de artikelen 2c en 4 van de Wet verplaatsing bevolking en tot wijziging van die wet Voortduringswet artikelen 2c en 4 Wvb

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!