Richtlijn voor strafvordering witwassen

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Een nieuwe strafvorderingsrichtlijn geeft de officier van justitie handvatten bij het formuleren van strafeisen in witwaszaken. Rechters hebben geen landelijke oriëntatiepunten voor strafoplegging in witwaszaken.