Voorwaardelijke schorsing voor zestien maanden lang cliënt niets vertellen over beroepsprocedure

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Een advocaat liet een bezwaartermijn verlopen, en probeerde vervolgens zestien maanden lang stiekem deze fout te herstellen. Zonder dat zijn cliënt het wist, stelde hij beroep én hoger beroep in, zonder resultaat. Er zat niets anders op dan met de billen bloot te komen, en zich tegenover de tuchtrechter te verdedigen.

De advocaat diende pas bezwaar tegen de beëindiging van de WIA-uitkering van zijn cliënt nadat deze bezwaartermijn verlopen was. Het bezwaar werd dan ook niet-ontvankelijk verklaard door het UWV.

In plaats van zijn cliënt hiervan op de hoogte te stellen, besloot de advocaat op eigen initiatief beroep in te stellen. De raadsman verschijnt bij deze zitting, waar het beroep ongegrond verklaard wordt, zonder zijn cliënt. Vervolgens kiest de advocaat ervoor om – opnieuw zonder medeweten van zijn cliënt – hoger beroep in te stellen.

Nieuwe advocaat

Op 19 oktober ...